EN CZ DE PL HU SK

Commvault upraszcza odzyskiwanie danych po awarii w chmurze hybrydowej

Commvault PL

Commvault, globalny lider w dziedzinie rozwiązań do zarządzania danymi w środowiskach chmurowych i lokalnych, przedstawił nowe funkcje swojego rozwiązania Commvault® Disaster Recovery. Rozwiązanie umożliwia ciągłą replikację i automatyzację przełączania obciążeń z środowisk Vmware. Obsługuje też orkiestracje zadań DR do i ze środowisk lokalnych i chmurowych Microsoft Azure i Amazon Web Services (AWS), a także między tymi środowiskami.

Commvault Disaster Recovery to łatwe w obsłudze, skalowalne rozwiązanie automatyzujące procesy replikacji i procedury DR na jednej, rozszerzalnej platformie z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Automatyczne przełączanie typu failover i failback umożliwia odzyskiwanie danych w sposób możliwy do zweryfikowania, co wraz z kompleksowymi funkcjami raportowania pozwala na efektywne monitorowanie środowiska informatycznego i zachowanie zgodności z przepisami. Ponadto Commvault Disaster Recovery umożliwia ciągłą, niezawodną replikację danych w oparciu o w pełni zautomatyzowane i skoordynowane funkcje DR. W rezultacie docelowy okres dopuszczalnej utraty danych RPO (Recovery Point Objectives) jest krótszy niż minuta, a docelowy czas odtworzenia RTO (Recovery Time Objectives) bliski zeru.

„Rozwiązanie Commvault Disaster Recovery, od samego początku, wywarło na nas bardzo dobre wrażenie” ― powiedział Steven Hannah, Backup Recovery/Storage Solutions Architect, w firmie Meridian IT. „Połączenie elastycznej funkcji DR z prostotą narzędzia Commvault Command Center, umożliwia klientom korzystanie z efektywnego systemu odzyskiwania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dodatkowa obsługa chmur Microsoft Azure i Amazon Web Services dla obciążeń VMware jest wynikiem naturalnego rozwoju produktu i zwiększa jego atrakcyjność”.

Commvault zapewnia automatyzację DR na platformach Microsoft Azure i AWS w strefach lub między regionami, a także prostą obsługę migracji między chmurami. Commvault obsługuje wiele chmur, aby zapewnić klientom wybór i elastyczność, która jest dziś niezbędna ze względu na ciągle zmieniające się wymagania dotyczące DR. Dzięki Commvault możliwe jest odtwarzanie po awarii w różnych lokalizacjach przy użyciu jednego rozwiązania.

„Na rynku rozwiązań Disaster Recovery pojawia się dziś wiele ciekawych ofert. Rozwiązania DR firmy Commvault obsługują środowiska wielochmurowe i umożliwiają szybką konwersję między chmurami, dzięki czemu są wyjątkowo efektywne” ― powiedział Christophe Bertrand, Senior Analyst w firmie ESG. „Ze względu na to, co dzieje się dziś na świecie, każda firma jest zagrożona. Bardzo ważne jest więc wdrożenie narzędzi do obsługi wielu chmur. Ma to kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka utraty danych i natychmiastowego podjęcia działań w celu ich odzyskania”.

Nowe rozszerzenia rozwiązania Commvault Disaster Recovery umożliwiają obsługę dodatkowych przypadków użycia, takich jak migrację do chmury, integrację z replikacją pamięci masowej, ochronę przed atakami ransomware, sprawdzanie poprawności inteligentnych aplikacji, stosowanie metodyki DevOps z maskowaniem danych i wiele innych.

„Ciągłość działania w przypadku ataków ransomware i problemów z witrynami to dziś sprawa najwyższej wagi w każdym przedsiębiorstwie” ― powiedział Rahul Pawar, Vice President, Product Management w firmie Commvault. „Nowe dodatki do Commvault Disaster Recovery to duży krok naprzód w zapewnieniu naszym klientom niezawodnego odtwarzania przy pełnym wykorzystaniu elastyczności chmur publicznych”.