EN CZ DE PL HU SK

Oprogramowanie open source – zalety i wady

open source Poland

Technologie open source do tworzenia stron internetowych stały się powszechnie stosowane m.in. przez uniwersytety, organizacje użytku publicznego czy instytucje rządowe. Przynoszą one bowiem wiele korzyści, takich jak choćby uniwersalność czy bezpieczeństwo. Większość dostawców oferuje je również bezpłatnie. W 2019 roku całkowity globalny przychód z rynku usług open source osiągnął ponad 17 mld dolarów. Oczekuje się, że do roku 2022 wzrośnie on do 30 mld dolarów, co oznacza, że liczba ta potroi się w ciągu zaledwie pięciu lat – wynika z badań firmy Statista.

Open Source to oprogramowanie dowolnie używane, modyfikowane i udostępniane, tworzone przez wiele osób i rozpowszechniane na podstawie licencji. Projekty, produkty lub inicjatywy tego typu pozwalają na otwartą wymianę, współuczestnictwo, szybkie prototypowanie, przejrzystość i rozwój społeczności. W ciągu ostatniej dekady rozwiązania te zyskały dużą popularność – coraz więcej organizacji odkrywa bowiem znaczną przewagę oprogramowania open source nad jego zastrzeżonymi odpowiednikami.

  • Główne zalety oprogramowania open source
    Brak kosztów – oprogramowanie open source jest głównie bezpłatne, co pozwala organizacjom zaoszczędzić prawie 50 mld funtów rocznie. Ponadto najlepsi programiści na świecie wprowadzają modyfikacje, aktualizacje i ulepszenia, za co firmy nie ponoszoną dodatkowych kosztów.
  • Uniwersalność – korzystając z oprogramowania open source firmy nie muszą używać konkretnego systemu określonego dostawcy. Mogą dostosować system do swoich potrzeb i używać w połączeniu z produktami innych dostawców.
  • Bezpieczeństwo – rozwiązania OS są publicznie dostępne, dlatego tysiące programistów nieustannie bada, sprawdza i przegląda kod. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia błędu jest mniejsze, a w wypadku jego zaistnienia, zazwyczaj jest szybko zauważone i usunięte.
  • Szybka ewolucja – oprogramowanie tego typu szybciej się zmienia. Nie trzeba prosić jego autorów o zgody na modyfikację, co znacznie przyśpiesza rozwój platformy.
  • Społeczność – OS sprzyja budowaniu społeczności oraz współpracy użytkowników i programistów z całego świata nad jego ulepszeniem.
  • Szkolenia – oprogramowanie OS oznacza wymianę wiedzy między programistami z całego świata. Pozwala także na doskonalenie umiejętności kodowania.
  • Stabilność – dla firmy oparcie własnego systemu na oprogramowaniu tego typu jest rozwiązaniem najbardziej stabilnym. Z racji tego, że wielu programistów i deweloperów stale aktualizuje je w domenie publicznej, istnieje znacznie niższe ryzyko, że przestanie ono być dostępne, co czyni je niezawodną opcją dla produktów długoterminowych.

„Rozwiązania open source są idealne dla firm lub osób, które chcą dzielić się wiedzą oraz informacją i mieć możliwość samodzielnego edytowania swojej witryny internetowej i jej zawartości. Przed decyzją o wdrożeniu tego rozwiązania, warto jednak wziąć pod uwagę konieczność udostępnienia kodu społeczności, co jest warunkiem bezpłatnego korzystania z niego. Oznacza to, że firmy, które przetwarzają dane osobowe (np. szkoły, uniwersytety) lub informacje dotyczące płatności (np. muzea oferujące zakup biletów online) muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ ponoszą znacznie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych” – wyjaśnia Zsolt Balogh, dyrektor zarządzający Liferay w Europie Centralnej.

Źródło: itwiz.pl