EN CZ DE PL HU SK

Odsłonięcie wyskakującego mini koncentratora do ładowania pojazdów elektrycznych na energię słoneczną

Papilio3 to parking zbudowany wokół kontenera transportowego poddanego recyklingowi, który integruje wytwarzanie energii fotowoltaicznej, systemy magazynowania energii z akumulatorów i punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

To, co twierdzi, że jest pierwszym na świecie pop-up mini parkingiem słonecznym i centrum ładowania pojazdów elektrycznych, które można wdrożyć w ciągu zaledwie 24 godzin, zostało zaprezentowane w Surrey Research Park w Guildford.

>> IOT NETWORK NEWS >>