EN CZ DE PL HU SK

Zespół firm Lidar ds. mapowania i analiz z wykorzystaniem dronów

Firma Cepton z siedzibą w Dolinie Krzemowej, zajmująca się rozwiązaniami lidarowymi, współpracuje z LidarSwiss Solutions, aby wdrożyć swoją technologię w opartym na dronie rozwiązaniu do mapowania i analizy na potrzeby zarządzania infrastrukturą i aplikacji do projektowania inżynierskiego.

>> IOT NETWORK NEWS >>